Profilom + Adjon fel hirdetést!
GlobálPiac: Apróhirdetések - Ingyenes hirdetésfeladás!
A továbbiakban a www.globalpiac.hu - al (továbbiakban weboldal) használatával kapcsolatos felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót olvashatod.

1. Alap rendelkezések
Weboldalunk használatával a Felhasználási feltételek automatikusan elfogadásra kerülnek a Felhasználó által.
Felhasználónak tekintünk minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes személyt vagy gazdálkodó szervezetet, aki a Weboldalra hirdetést tölt fel vagy a Weboldalon található valamely hirdetésre ajánlatot tesz.
A Weboldal által nyújtott szolgáltatások használatával az Üzemeltető és a Felhasználó között automatikusan egy online szerződés jön létre.
Weboldalunkon a Felhasználó köteles a netikett szabályait minden esetben betartani! Weboldalunkat folyamatosan moderáljuk és a netikettet sértő tartalmakat vagy hirdetéseket töröljük!
Weboldalunkon korlátlanul és ingyenesen lehet hirdetést feladni, azonban ugyanazon hirdetés rövid időn belüli duplikációja esetén az Üzemeltetőnek jogában áll azt törölni.
Hirdetések listája, melyek megjelenítése törlést von maga után:
Weboldalunkon korlátlanul és ingyenesen lehet hirdetést feladni, azonban bizonyos hirdetések megjelenését korlátozzuk!
Az itt felsorolt tiltások nem teljeskörűek, csupán tájékoztató jellegűek.
Szigorúan tilos olyan hirdetést feladni, amely
-bármilyen módon sérti a magyar jogszabályokat
-lőfegyvert, élet kioltására alkalmas eszközöket, késeket, tiltott harci eszközöket kínál (ez nem vonatkozik a gyűjteményeknél meghirdetett régiségekre, antik kardokra, egyéb értékes relikviákra)
-prostitúciót, emberkereskedelmet vagy uszítást tartalmaz
-szerzői jogokat sért
-engedély nélkül kínál levédett terméket
-feketemunkát kínál
-dohányipari termékeket és szeszesitalokat kínál (ez nem vonatkozik minőségi gyűjteményből származó borokra, alkoholokra stb. )
-nem magyar nyelven íródott
-weblapunk konkurens oldalait bármilyen módon ajánlja
-bármilyen módon sért csoport, cég és kereskedelmi értékeket
-olyan állatok vagy növények eladására irányul, melyek adásvételét jogszabály tiltja!
Tilos továbbá olyan tevékenységet folytatni, amely
-a weboldalunk biztonságos működését bármilyen formában befolyásolja
-reklám vagy más tevékenység céljából adatgyűjtésre irányul!
Weboldalunkon korlátlanul és ingyenesen lehet hirdetést feladni, azonban bizonyos hirdetések megjelenését korlátozzuk!
A Weoldalon elhelyezett hirdetések legfeljebb egy árut, állást vagy szolgáltatást tartalmazhatnak, kivétel ez alól, ha az adott áru, állás vagy szolgáltatás összesítve, azaz egy áron kerül meghirdetésre!
Tilos egy hirdetést több kategóriában egyszerre meghirdetni!
Tilos hirdetésnél olyan képet megjeleníteni, amely:
 • nem a meghirdetett áruról készült
 • más hirdetésnél használt kép, kivéve ha a kép tulajdnosa hozzájárul
 • más oldal vagy cég logóját, vízjelét tartalmazza
 • internetről letöltött kép, kivéve ha a hirdetés feladója rendelkezik az erre vonatkozó jogokkal!
A Weboldalunkon elhelyezett hirdetésekhez plusz szolgáltatások is igénybe vehetőek, melyeknek meghatározott díjai vannak. Ha a Felhasználó ilyen szolgáltatást vesz igénybe, de a díj megfizetésekor téves vagy hiányos adatokat ad meg, ez esetben az Üzemeltető nem köteles az adott szolgáltatást teljesíteni. A díjfizetéses szolgáltatások díjainak kiegyenlítésére kizárólag az Üzemeltető által meghatározott módon van lehetőség. Az Üzemeltető a díj beérkezésének visszajelzésétől számított 24 órán belül, kivételes esetekben legfeljebb 48 órán belül aktiválja az adott szolgáltatást. Az Üzemeltető a megfizetett díjról a Felhasználó kérésére kizárólag elektronikus számlát állít ki! Díjfizetés visszatérítésre abban az esetben van lehetőség, ha a szolgáltatás elmaradása az Üzemeltető hibájából történik.
Az Üzemeltető lehetőséget ad a feltöltött hirdetés módosítására vagy törlésére. Az ezekhez szükséges adatokat az Üzemeltető e-mailben küldi el a Felhasználónak a hirdetés feladásakor. A hirdetés törlésekor az Üzemeltető és a Felhasználó jogviszonya megszűnik.
Az Üzemeltető a Felhasználó adatait harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Kivétel ez alól, ha erre külső szervezet ( pl. hatóság, bíróság stb. ) az ide vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelő módon szólítja fel az Üzemeltetőt.
A weboldalon található bármilyen tartalom ( kép, szöveg stb. ) másolása, felhasználása, kizárólag az oldal Üzemeltetőjének írásos beleeggyezésével történhet!
2. Az Üzemeltető felelőssége, jogai és kötelezettségei
Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget:
 • a Weboldalon megjelenő, tőle független ajánlatokért vagy felhívásokért ( ide tartoznak szerződésekkel, szerződések létrejöttének elmaradásával, szolgáltatásokkal vagy szolgáltatások hiányosságával, hibáival kapcsolatos ügyek is )
 • a Weboldalon meghirdetett áruk leellenőrzéséért ( minőségéért, biztonságáért ), továbbá azért, hogy azok megfelelnek-e a magyar jogszabályokban foglaltaknak!
Az Üzemeltető jogosult:
 • minden olyan hirdetést törölni, amely nem egy konkrét szolgáltatást, állást vagy árut kínál
 • ugyanazon hirdetés rövid időn belüli duplikációja esetén azt törölni
 • de nem köteles a weboldalon megjelenített hirdetéseket és az oldalon megjelenő bármely tartalmat / tartalmakat leellenőrizni
 • a Felhasználót kizárni vagy az általa megjelenített tartalmat törölni, amennyiben a Felhasználó magatartása a Weboldal rendeltetészerű használatával nem egyezik ( pl. jogsértő, rágalmazó vagy erkölcstelen magatartást tanusít )
 • tartalom vagy hirdetés törlésére, amennyiben az bármilyen módon sérti a Weboldal alap rendelkezéseit vagy magyar jogszabályokba ütközik
 • a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. Amennyiben az Üzemeltető módosítja a Felhasználási feltételeket, ez esetben rövid felhívást intéz a Felhasználó felé ennek tényéről. Ezen felhívás formája lehet a Weboldalon erre a célra kialakított internetes felület vagy szöveges e-mail. Ezen módosítást követően a Weboldal által nyújtott szolgáltatások használata a Felhasználási feltételek módosításának elfogadását jelenti
 • a Felhasználó szolgáltatáshoz való jogát korlátozni a megfelelő mértékben, amennyiben az Üzemeltető tudomására jut ( ide tartozik a harmadik féltől, hivatali szervektől vagy jogi személyektől / csoportoktól származó bejelentés is ), hogy a Felhasználó nem valós adatokat közöl!
Az Üzemeltető nem felel a Weboldalon meghirdetett árukért vagy szolgáltatásokért vagy azok valódiságáért, továbbá az adásvétel létrejöttéért vagy annak hiányáért!
Felhasználók közötti vitás helyzet kialakulásakor az Üzemeltető nem avatkozik be és mentesül mindennemű követeléstől és kártérítéstől!
3. A Felhasználó felelőssége, jogai és kötelezettségei
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:
 • a Weboldal használatából adódó tevéknyeségekért minden esetben a felelősség kizárólag őt terheli
 • általa végzett illegális tevékenység folytatása a Weboldalon jogi következményeket vonhat maga után
 • az általa feladott hirdetés vagy elhelyezett tartalom nem tartalmazhat olyan internetes linket ileltve logót, amely a Weboldal konkurens internetes oldalait reklámozza
 • az általa megadott e-mail címre az Üzemeltető tájékoztató jellegű e-mailt küld a Felhasználó hirdetésével vagy a Weboldalt érintő egyéb változásokkal kapcsolatban
 • amennyiben a Weboldalon az általa megjelenített tartalommal vagy hirdetéssel szemben harmadik fél vagy bíróság eljárást indít, úgy minden ezzel járó felelősség ( kiadások, költségek, kártérítés ) minden esetben a Felhasználót terheli. Ilyen esetben a Felhasználó köteles ( amennyiben az Üzemeltető kéri ) nyilvános nyilatkozatot tenni, melyben mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű felelősség alól!
A Felhasználó köteles:
 • az álatala feladott hirdetést a megfelelő rovatban elhellyezni. Ellenkező esetben az Üzemeltetőnek jogában áll a szóban forgó hirdetést áthellyezni vagy eltávolítani
 • Weboldalunk használatakor önmagához köthető valós adatokat megadni!
A Felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet:
 • amely bármilyen módon befolyásolja a Weboldal biztonságos működését
 • amely reklám vagy adatgyűjtés célját szolgálja!
Ellenkező esetekben a jogi következményekkel számolnia kell a Felhasználónak!
4. Kapcsolattartási információk
A Weboldal a Felhasználók panaszait az erre a célra kialakított online oldalon fogadja. A berékezett észrevételek / panaszok megválaszolása a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén, de elsődlegesen e-mailben történik. A panasz kivizsgálása és megválaszolásának teljesítése legkésőbb a magyar jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseinek alapján történik.
A Felhasználó elektronikus hirdetéssel kapcsolatos panasszal a Hirközlési Hatósághoz fordulhat, valamint szolgáltatással kapcsolatos panasz esetében az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság segítségét kérheti:
 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A globalpiac.hu a Medical Productions Kft. ( 1063 Bp. Szinyei Merse u. 10. ) szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa. Elektronikus levelezési cím: info@globalpiac.hu
A globalpiac.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A globalpiac.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!
Csatlakozz Facebook, Google+ és Twitter fiókunkhoz, hogy időben értesülj újdonságainkról és akcióinkról!           
Hirdesse meg szolgáltatásait, termékeit a GlobálPiacon! Nincs szükség bonyolult regisztrációra, a hirdetésfeladás ingyenes, gyors és egyszerű! A fiókjában fogadhatja üzeneteit, emellett kényelmesen és biztonságosan tud kereskedni!

Ha vásárolni szeretne, kényelmesen megteheti, kedvére válogathat, mindezt kötelező regisztráció nélkül!

A GlobálPiacon a kereskedés ingyenes az eladónak és a vásárlónak egyaránt!
Főkategóriáink: Ingatlan,  Jármű,   Szolgáltatás,   Állás,   Műszaki cikk, elektronika,   Mezőgazdaság,   Otthon, kert,   Divat, ruha,   Baba-mama,  
Könyv, újság,   Sport, szabadidő,   Gyűjtemény,   Játék,   Háziállat,   Film, zene,   Ingyen
Oszd meg ismerőseiddel a GlobálPiacot a legismertebb közösségi oldalakon!
info@globalpiac.hu