Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Mindent a sütijeinkről
  
Ezen az oldalon a globalpiac.hu ingyenes hirdetési oldallal kapcsolatos információkat és irányelveket találod. Az alábbi könyvjelző segítségével tudsz odaugrani a keresett részhez:
Impresszum
Felhasználási feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Impresszum
Tulajdonos: Worldwide Human Solutions kft.
Levelezés: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 as/2
E-mail: humansolutionskft@gmail.com
Adószám: 29040555-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-380028
Kamara Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Bejegyző: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft.
H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Adószám: 13471868-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-736956
Adatkezelési tájékoztató
1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Worldwide Human Solutions Kft. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) (Adatok az impresszum szövegrészben) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Worldwide Human Solutions Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://globalpiac.hu/impresszum címen.

A Worldwide Human Solutions Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Worldwide Human Solutions Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Worldwide Human Solutions Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Worldwide Human Solutions Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat az https://globalpiac.hu/impresszum címen szereplő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Worldwide Human Solutions Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

2.1 Adatvédelmi tisztviselő
Név: Horváth István
E-mail: horvathistvan@globalpiac.hu
Közösségi média: https://www.facebook.com/horvathistvan1985
3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

A Worldwide Human Solutions Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Worldwide Human Solutions Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Worldwide Human Solutions Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Worldwide Human Solutions Kft. az adatkezelés során megőrzi

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az üzemeltető weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az üzemeltető weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az üzemeltető információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

- látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online bejelentkezéshez kapcsolódó adatok

A globalpiac.hu-n a hirdetésfeladás és a kapcsolatfelvétel csak azon látogatóink számára lehetésges, akik regisztrálnak oldalunkon. Ennek fontossága, hogy így egy megerősítet e-mail cím áll a fiók mögött és bizonyos esetek kapcsán, mi is kapcsolatba tudunk lépni a regisztrálóval. (pl. felhasználási feltételek és/vagy adatvédelmi változások közlése)

A regisztráció során gyűjtött adatok:

- Név: (a megszólítás érdekében mentett adat)
- E-mail cím: a kapcsolattartáshoz elnegedhetetlen adat (kötelezően érvényű)
- Régió: a hirdetések relevanciája miatt szükséges
- Telefonszám: nem kötelező megadni. (megadása és a hirdetésnél való jóváhagyása esetén kapcsolatfelvételi eszköz más felhasználók számára.)
- Jelszó: a bejelntkezés hitelesítéhez nélkülözhetetlen adat
- publikus ip cím: nélkülözhetetlen adat - a felhasználó egyedi azonosítására alkalmas számsor (pl. az oldalról való kitíltás esetén, amennyiben oldalunkat többszrö felszólítás ellenére sem rendeltetésszerűen használja a felhasználó)

A bejelentkezés során gyűjtött adatok:

- bejelentezés során munkamenet indul, hogy a látogató az oldalak közötti váltások esetén is bejelntkezve maradjon. Enélkü minden egyes oldalváltásnál külön be kellene jelentkeznie. Ez a süti a kijelentkezés gombra való kattintás során törlődik.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Amennyiben kapcsolatba szeretnénk lépni egy felhasználóval, azt elsődlegesen e-mail cím segítségével tesszük meg. Amennyben a felhasználó adott meg telefonszámot és a kapcsolatfelvétel létfontosságu, továbbá az e-mailes megkeresés nem ért el célt, úgy személyes megkeresésre is felhasználjuk a telefonszámot.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az oldalunkon regisztrálóknak, heti maximum 2 alkalommal hirlevelet küldünk amennyiben a regisztráció során bejelölte, a marketingre vontkozó elfogadó nyilatkozatot. Ezen hirlevelek érinthetik az oldal használatával kapcsolatos változásokat, fejlesztéseket és érdekességeket. Részletesebb leírást ezzel kapcsolatban a "Marketinggel kapcsolatos információk" alatt találsz.

A feliratkozást az oldalon, a fiókon belül van lehetőség visszavonni. Fontos megjegyezni, hogy ez a visszavonás csak a marketinggel kapcsolatos megkeresésekre terjed ki, a rendsezrinformációk és az oldal mködésével kapcsolatos megkeresések továbbra is aktívak maradnak.

Ennek megváltoztatása, csak a fiók törlésével lehetséges. ennek oka, hogy vannak történések, amelyekről létfontosságú, hogy tájékoztassuk a felhasználóinkat.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelő az Impresszum-ban meghatározott személy/személyek/jogi szervezetek.5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Worldwide Human Solutions Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Worldwide Human Solutions Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az globalpiac.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az globalpiac.hu fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre - záradéka

Az általunk kezelt személyes adatokat, harmadik félnek nem adjuk át sem kezelési sem marketing célra. (Nem ide sorolandó, amennyiben a hatóság erre bármilyen okból felszólít minket.)

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Worldwide Human Solutions Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Worldwide Human Solutions Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Worldwide Human Solutions Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Worldwide Human Solutions Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Worldwide Human Solutions Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A globalpiac.hu használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az oldalunk jelegét tekintve hirdetési oldal, a kereskedés ingyenes, leszámítva a megrendelhető kiemelt szolgáltatásokat.

Hirdetni kizárólag regisztrált felhasználóink tudnak, ezt pedig megelőzi, egy email cím megerősítés. Azok a felhasználóink, akik oldalnkat hirdetésre (és ezáltal mások megsegítésére) szeretnék használni, el kell fogadnia a regisztrációkor a felhasználási feltételekt és az adatkezelési tájékoztatót. (A marketinggel kapcsolatos megkeresés elfogadása viszont opcionális)

Hirdetni kizárólag az annak megfelelő kategóriában lehet, illetve ugyanazt a terméket tilos több kategóriában is meghirdetni. (Amennyiben nem biztos abban, hogy a meghirdetni kívánt termék hova sorolandó, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a gépház funkció alatt)

Amennyiben a hirdetés nem megfelelő kategóriában szerepel, úgy fenntartjuk a jogot, hogy azt átsoroljuk másik kategóriába. Erről természetesen értesítést kap a hirdető e-mail formájában.

A hirdető elfogadja, hogy regisztrált felhasználóink az e-mail címén keresztül kapcsolatba tudnak lépni vele, továbbá amennyiben a fiókjában telefonszámot adott meg és annak megjelenítését jóváhagyta, úgy az megjelenik a hirdetésnél, ebből adódóan azon keresztül is kapcsolatba tudnak lépni vele.

A globalpiac.hu más kapcsolatfelvételi adatot nem helyez el a hirdetéseknél.

Tilos olyan terméket hirdetni, aminek árusítása, használata vagy akár birtoklása törvénybe ütközik.

Tilos haszonállatokkal és házi kedvencekkel kapcsolatos hirdetés, kivétel ezalól azok az eszközök, amelyek ezekkel kapcsolatos használati tárgyak (pl.: póráz)

Kérünk mindenkit, akinek egy adott termékre szüksége van, az a megfelelő etikai normákat szem előtt tartva, vegye fel a kapcsolatot a hirdetővel a hirdetésnél megjelenő e-mail cím vagy esetlegesen telefonszám segítségével. Az e-mail címet kizárólag regisztrált felhasználók tudják megtekinteni, ez az alapvető azonosítás a feltétele a kapcsolatfelvételnek.

Kérjük a felhasználóinkat, hogy a kapcsolatfelvétel során az elfogadott alapvető viselkedési normákat tartsák be és vitás helyzet esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Az globalpiac.hu létrehozásának lényege, a kereskedés, azonban mint minden platformon, itt is lehetnek vitás esetek a felhasználók között. Amennyiben ilyen megtörténik kérjük, hogy velünk vegyék fel a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk. Természetesen mivel nem vagyunk hatóság, így a törvénysértő esetekeben eljárni nem tudunk, azonban értesülnünk kell minden esetben arról, hogy vaamelyik fehasználónk nem rendeltetésszerűen használja oldalunkat.

Felhasználónik a regisztrációval ileltve a látogatással elfogadják az oldallal kapcsolatos felhasználási feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót! Ezekkel kapcsolatban megerősítést kérünk minden esetben. (Látogatóink sütik kezelésére vontkozó figyelmeztetést kapnak feugró ablak formájában, regisztrálóink pedig a regisztrációs űrlapnál található checkbox segítéségvel!)

Kérünk mindenkit, hogy oldalunkat rendeltetésszerűen használják! - köszönjük!


Tele vagy megunt holmikkal, ruhákkal?
Csinálj pénzt azokból a holmikból amik neked fölöslegesek és útban vannak. Töltsd fel oldalunkra és keress pénzt!

A GlobálPiac ingyenes és az is marad! Te adod a terméket, mi adjuk a felületet. Köszönjük, ha nem használt holmijaiddal csatlakozol hozzánk!
Szükséged van valamire?
Az élet hozhatja úgy, hogy hirtelen szükséged lesz valamire.

Oldalunk segítségével hozzájuthatsz mások megunt holmijaihoz. Reméljük, hogy oldalunkkal tudunk segíteni neked is!
Főkategóriáink:
Jármű,  Ingatlan,   Állás,   Szolgáltatás/Szakik,   Divat/Ruha,   Elektronika/Műszaki cikk,   Bútor/Otthon-kert,   Baba-Mama holmik,  
Impresszum   Felhasználási feltételek   Adatkezelési tájékoztató   ©️ 2023. Minden jog fenntartva  
Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Mindent a sütijeinkről
Ezen az oldalon a globalpiac.hu ingyenes hirdetési oldallal kapcsolatos információkat és irányelveket találod. Az alábbi könyvjelző segítségével tudsz odaugrani a keresett részhez:
Impresszum
Felhasználási feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Impresszum
Tulajdonos: Worldwide Human Solutions kft.
Levelezés: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 as/2
Email: humansolutionskft@gmail.com
Adószám: 29040555-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-380028
Kamara Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Bejegyző: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft.
H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Adószám: 13471868-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-736956
Adatkezelési tájékoztató
1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Worldwide Human Solutions Kft. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) (Adatok az impresszum szövegrészben) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Worldwide Human Solutions Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://globalpiac.hu/impresszum címen.

A Worldwide Human Solutions Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Worldwide Human Solutions Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Worldwide Human Solutions Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Worldwide Human Solutions Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat az https://globalpiac.hu/impresszum címen szereplő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Worldwide Human Solutions Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

2.1 Adatvédelmi tisztviselő
Név: Horváth István
E-mail: horvathistvan@globalpiac.hu
Közösségi média: https://www.facebook.com/horvathistvan1985
3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

A Worldwide Human Solutions Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Worldwide Human Solutions Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Worldwide Human Solutions Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Worldwide Human Solutions Kft. az adatkezelés során megőrzi

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az üzemeltető weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az üzemeltető weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az üzemeltető információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

- látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online bejelentkezéshez kapcsolódó adatok

A globalpiac.hu-n a hirdetésfeladás és a kapcsolatfelvétel csak azon látogatóink számára lehetésges, akik regisztrálnak oldalunkon. Ennek fontossága, hogy így egy megerősítet e-mail cím áll a fiók mögött és bizonyos esetek kapcsán, mi is kapcsolatba tudunk lépni a regisztrálóval. (pl. felhasználási feltételek és/vagy adatvédelmi változások közlése)

A regisztráció során gyűjtött adatok:

- Név: (a megszólítás érdekében mentett adat)
- E-mail cím: a kapcsolattartáshoz elnegedhetetlen adat (kötelezően érvényű)
- Régió: a hirdetések relevanciája miatt szükséges
- Telefonszám: nem kötelező megadni. (megadása és a hirdetésnél való jóváhagyása esetén kapcsolatfelvételi eszköz más felhasználók számára.)
- Jelszó: a bejelntkezés hitelesítéhez nélkülözhetetlen adat
- publikus ip cím: nélkülözhetetlen adat - a felhasználó egyedi azonosítására alkalmas számsor (pl. az oldalról való kitíltás esetén, amennyiben oldalunkat többszrö felszólítás ellenére sem rendeltetésszerűen használja a felhasználó)

A bejelentkezés során gyűjtött adatok:

- bejelentezés során munkamenet indul, hogy a látogató az oldalak közötti váltások esetén is bejelntkezve maradjon. Enélkü minden egyes oldalváltásnál külön be kellene jelentkeznie. Ez a süti a kijelentkezés gombra való kattintás során törlődik.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Amennyiben kapcsolatba szeretnénk lépni egy felhasználóval, azt elsődlegesen e-mail cím segítségével tesszük meg. Amennyben a felhasználó adott meg telefonszámot és a kapcsolatfelvétel létfontosságu, továbbá az e-mailes megkeresés nem ért el célt, úgy személyes megkeresésre is felhasználjuk a telefonszámot.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az oldalunkon regisztrálóknak, heti maximum 2 alkalommal hirlevelet küldünk amennyiben a regisztráció során bejelölte, a marketingre vontkozó elfogadó nyilatkozatot. Ezen hirlevelek érinthetik az oldal használatával kapcsolatos változásokat, fejlesztéseket és érdekességeket. Részletesebb leírást ezzel kapcsolatban a "Marketinggel kapcsolatos információk" alatt találsz.

A feliratkozást az oldalon, a fiókon belül van lehetőség visszavonni. Fontos megjegyezni, hogy ez a visszavonás csak a marketinggel kapcsolatos megkeresésekre terjed ki, a rendsezrinformációk és az oldal mködésével kapcsolatos megkeresések továbbra is aktívak maradnak.

Ennek megváltoztatása, csak a fiók törlésével lehetséges. ennek oka, hogy vannak történések, amelyekről létfontosságú, hogy tájékoztassuk a felhasználóinkat.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelő az Impresszum-ban meghatározott személy/személyek/jogi szervezetek.5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Worldwide Human Solutions Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Worldwide Human Solutions Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az globalpiac.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az globalpiac.hu fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre - záradéka

Az általunk kezelt személyes adatokat, harmadik félnek nem adjuk át sem kezelési sem marketing célra. (Nem ide sorolandó, amennyiben a hatóság erre bármilyen okból felszólít minket.)

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Worldwide Human Solutions Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Worldwide Human Solutions Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Worldwide Human Solutions Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Worldwide Human Solutions Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Worldwide Human Solutions Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A globalpiac.hu használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az oldalunk jelegét tekintve hirdetési oldal, a kereskedés ingyenes, leszámítva a megrendelhető kiemelt szolgáltatásokat.

Hirdetni kizárólag regisztrált felhasználóink tudnak, ezt pedig megelőzi, egy email cím megerősítés. Azok a felhasználóink, akik oldalnkat hirdetésre (és ezáltal mások megsegítésére) szeretnék használni, el kell fogadnia a regisztrációkor a felhasználási feltételekt és az adatkezelési tájékoztatót. (A marketinggel kapcsolatos megkeresés elfogadása viszont opcionális)

Hirdetni kizárólag az annak megfelelő kategóriában lehet, illetve ugyanazt a terméket tilos több kategóriában is meghirdetni. (Amennyiben nem biztos abban, hogy a meghirdetni kívánt termék hova sorolandó, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a gépház funkció alatt)

Amennyiben a hirdetés nem megfelelő kategóriában szerepel, úgy fenntartjuk a jogot, hogy azt átsoroljuk másik kategóriába. Erről természetesen értesítést kap a hirdető e-mail formájában.

A hirdető elfogadja, hogy regisztrált felhasználóink az e-mail címén keresztül kapcsolatba tudnak lépni vele, továbbá amennyiben a fiókjában telefonszámot adott meg és annak megjelenítését jóváhagyta, úgy az megjelenik a hirdetésnél, ebből adódóan azon keresztül is kapcsolatba tudnak lépni vele.

A globalpiac.hu más kapcsolatfelvételi adatot nem helyez el a hirdetéseknél.

Tilos olyan terméket hirdetni, aminek árusítása, használata vagy akár birtoklása törvénybe ütközik.

Tilos haszonállatokkal és házi kedvencekkel kapcsolatos hirdetés, kivétel ezalól azok az eszközök, amelyek ezekkel kapcsolatos használati tárgyak (pl.: póráz)

Kérünk mindenkit, akinek egy adott termékre szüksége van, az a megfelelő etikai normákat szem előtt tartva, vegye fel a kapcsolatot a hirdetővel a hirdetésnél megjelenő e-mail cím vagy esetlegesen telefonszám segítségével. Az e-mail címet kizárólag regisztrált felhasználók tudják megtekinteni, ez az alapvető azonosítás a feltétele a kapcsolatfelvételnek.

Kérjük a felhasználóinkat, hogy a kapcsolatfelvétel során az elfogadott alapvető viselkedési normákat tartsák be és vitás helyzet esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Az globalpiac.hu létrehozásának lényege, a kereskedés, azonban mint minden platformon, itt is lehetnek vitás esetek a felhasználók között. Amennyiben ilyen megtörténik kérjük, hogy velünk vegyék fel a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk. Természetesen mivel nem vagyunk hatóság, így a törvénysértő esetekeben eljárni nem tudunk, azonban értesülnünk kell minden esetben arról, hogy vaamelyik fehasználónk nem rendeltetésszerűen használja oldalunkat.

Felhasználónik a regisztrációval ileltve a látogatással elfogadják az oldallal kapcsolatos felhasználási feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót! Ezekkel kapcsolatban megerősítést kérünk minden esetben. (Látogatóink sütik kezelésére vontkozó figyelmeztetést kapnak feugró ablak formájában, regisztrálóink pedig a regisztrációs űrlapnál található checkbox segítéségvel!)

Kérünk mindenkit, hogy oldalunkat rendeltetésszerűen használják! - köszönjük!
Hirdesd meg szolgáltatásaidat, termékeidet A GLOBÁLPIAC segítségével! Nincs szükség bonyolult regisztrációra, a hirdetésfeladás ingyenes, gyors és egyszerű! A regisztrációd segítségével tudsz kommunkiálni hirdetőkkel vagy érdeklődőkkel egyaránt, emellett kényelmesen és biztonságosan tudsz kereskedni!

Ha vásárolni szeretnél, kényelmesen megteheted, kedvedre válogathatsz, mindezt kötelező regisztráció nélkül!

A globalpiac.hu-n a kereskedés ingyenes és az is marad az eladónak és a vásárlónak egyaránt!
Tele vagy megunt holmikkal, ruhákkal?
Csinálj pénzt azokból a holmikból amik neked fölöslegesek és útban vannak. Töltsd fel oldalunkra és keress pénzt!

A GlobálPiac ingyenes és az is marad! Te adod a terméket, mi adjuk a felületet. Köszönjük, ha nem használt holmijaiddal csatlakozol hozzánk!
Szükséged van valamire?
Az élet hozhatja úgy, hogy hirtelen szükséged lesz valamire.

Oldalunk segítségével hozzájuthatsz mások megunt holmijaihoz. Reméljük, hogy oldalunkkal tudunk segíteni neked is!
Főkategóriánk:
Jármű,
Ingatlan,
Állás,
Szolgáltatás/Szakik,
Divat/Ruha,
Elektronika/Műszaki cikk,
Bútor/Otthon-kert,
Baba-Mama holmik,
Impresszum   Adatkezelési tájékoztató   ©️ 2023. Minden jog fenntartva